; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Bases de contratación equipo xestor


Boletín oficial da Provincia

Xoves, 13 de outubro de 2016

BOP131016

Anuncio en prensa

La Región, xoves, 13 de outubro de 2016

La Región, 13 de octubre de 2016
Bases de Contratación Equipo Xestor
Instruccións para o procedemento de selección do equipo xestor

Desenvolvemento Rural Leader 2014-2020. Estratexia I e II (46 MB)

Desenvolvemento Rural Leader 2014-2020. Estratexia III (124 MB)

Guía Práctica Programa Leader Galicia 2014-2020

Acordo entre a Axencia Turismo de Galicia e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Mapa Leader Galicia 2014-2020

Modelo de convenio de colaboración en tre Agader e os GDR
    
Ver todas as noticias
Adercou
Visual Q